top of page

Provtagningar av Vattenkvalite

Vattentester genomförs regelbundet genom Eurofins Environmental Testing, Sverige. Swedac Ackreditering ISO/IEC 17025 och SGS Analytics detta säkerställer garanterat kvalitets vatten för kundens alla behov.

Eurofins vattentestning
SGS vattentestning

Nedan visas ett typiskt utfall av mineraler etc. Protokollet visar dricksvattenkvaliteten från en avsaltningsanläggning renat med omvänd osmos, havsvatten med hög salthalt (TDS/PPM).

Vattentest för omvänd osmos 1

Nedan visas ett typiskt utfall av mineraler etc. Protokollet visar vattenkvaliteten från en avsaltningsanläggning renat med omvänd osmos, bräckt vatten med låg salthalt (TDS/PPM).

Resultat av bräckvattentest
bottom of page