top of page

Om Aqua-Veritas

Vi är ett Svenskbaserat företag, specialiserat på avsaltning- och vattenrening. 

Våra anläggningar är automatiserade, mobila och driftsäkra.

Aqua-Veritas (AV) är ett dotterbolag till Härnösands- Schakt- och Trädgårdsanläggningar AB (HSTA).

•  Härnösands Schakt- och Trädgårdsanläggningar AB (HSTA) bildades 1952.
•  JA Skogström AB (JASAB) bildades 2007 som ett dotterbolag till HSTA.
•  Aqua-Veritas startades 2018 som ett projekt av JASAB för att avsalta havsvatten.
•  Aqua-Veritas är sedan april 2023 ett dotterbolag till HSTA.
•  Idén var att bygga containerfärdiga lösningar för avsaltning från 10 m³ rent vatten och uppåt, per dag.
•  2019 byggdes en mobil containeranläggning med en kapacitet på 100 m³ dricksvatten per dag.
•  Enligt ägarens direktiv ska fokus ligga på att säkerställa kvalitet och ständigt förbättra anläggningen för automationsdrift.
•  Det fanns inga krav från ägarna att marknadsföra anläggningen förrän kvaliteten och driftsäkerheten är uppfylld.
•  Från 2019 har Aqua-Veritas utvecklat en rening-, och avsaltningsanläggning som förmodligen är den mest datoriserade anläggningen som finns.

Aqua-Veritas tillhandahåller en mängd olika användningsområden. Allt från dricksvatten till kommuner, industrier, hotell, resorter etc, till rent vatten för golfbanor och jordbruk.

JA Skogström AB (JASAB)

Härnösands Schakt och Trädgårdsanlagningar AB (HSTA)

Utvecklingsprojekt

Lövånger-1378-15_e maj flytt till Liden-2023-07-31.jpg
Aqua-Veritas på väg

Tack vare Aqua-Veritas mobila container-baserade rening-, och avsaltningsanläggning kan enheten och enkelt förflyttas mellan olika platser. Utomordentligt värdefullt för Reserv- och Nödvatten.

Sundsvall

Sedan i maj 2023 har Aqua-Veritas containeriserade rening-, och avsaltningsanläggning varit placerad intill Indalsälven, i en liten ort utanför Sundsvall.
September 2023 flyttades anläggningen till älven Ljungan och installerades i en liten ort utanför Sundsvall som heter Nolby.
Detta är ett samarbete mellan Aqua-Veritas och MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) och Sundsvalls kommun.

20230524_114512.jpg
20230518_123750.jpg

Skellefteå Kommun 

Kommunens avsaltning

Långtidstester av Aqua-Veritas containeriserad rening- och avsaltningsanläggning, från september 2021 till april 2023, har genomförts i samarbete mellan Aqua-Veritas och Skellefteå kommun, ett samhälle i norra Sverige. Syftet har varit att utvärdera anläggningens prestanda samt underhållsbehovet och produktionskostnaderna. Under testerna analyserades och kontrollerades vattenprover av certifierade laboratorier och data om driften av anläggningen, som är mycket automatiserad, och prover samlades in från dess datorkontrollsystem. ”Resultat från testen har visat att nämnd enhet har renat råvattnet (ytvatten med ett stort järn- och humusinnehåll) väldigt väl, mycket effektivt samt till en låg kostnad.”
Roger Mattsson Ph.D. och projektledare, Skellefteå kommun.

Slutrapport, Mobil Vattenrening - 19 september 2023  (Klicka på bilden för att öppna rapporten)

Anläggningen som användes i detta test hade tidigare använts för att framgångsrikt rena havsvatten. Men eftersom innehållet av sötvatten skiljer sig från havsvatten (särskilt vad gäller innehållet av humus) ägnades den första (inledande) fasen av testet åt att observera och analysera anläggningens funktionalitet, driftsstabilitet och reningskapacitet för att vid behov, ta reda på och implementera ändringar för att uppnå acceptabla resultat. Det visade sig att det var nödvändigt att komplettera växten med ett annat medium i sandfiltret och ett större humusfilter för borttagning av humus.

Den andra fasen av testet (större delen av testperioden) utfördes efter ändring av anläggningen och den kördes sedan medvetet med maximal kapacitet. Resultaten från testet visar att den modifierade anläggningen har visat sig vara framgångsrik i att rena sjöytvatten, ett sötvatten med hög humushalt och att det har gjorts effektivt och till låg kostnad.

Vi tror att denna produkt har en stor potential för att erbjuda en lösning för portabel vattenproduktion (dricksvatten) på den globala marknaden.

Fler fördelar med Aqua-Veritas containeriserade avsaltningsanläggning:

  • Effektiv vattenrening – borttagning av i princip alla mikrobiologiska och kemiska partiklar/innehåll

  • Enhet som kan rengöra både havsvatten och sötvatten.

  • Pålitlig funktion - Stabil drift bevisad genom långtidstest

  • Låg kostnad för produktion av dricksvatten

  • Mobil containeranläggning

  • Högautomatiserad styrning och drift

  • Automatisk rengöring av kritiska komponenter  

  • Skalbar produktionskapacitet

  • Låg underhållskostnad

 

Skellefteå, 26 januari 2023

Roger Mattsson Ph.D. och projektledare, Skellefteå kommun

Härnösands hamn

Aqua-Veritas började producera dricksvatten i Härnösands hamn 2020. Trots utmanande förhållanden med bräckt vatten och en hamnmiljö med mycket lastfartygstrafik och kryssningsfartyg har Aqua-Veritas kontinuerligt och under lång tid kunnat producera dricksvatten av högsta kvalitet, utan avbrott.

Industriell avsaltning
Golfklubbens vattenrening

Golfbanor - Härnösands Golfklubb

Ett av Aqua-Veritas utvecklingsprojekt var att rena vatten för golfanläggningar. Tillgång till stora mängder rent vatten kan vara en utmaning för golfanläggningar. Här är Aqua-Veritas lösningar intressanta då de snabbt kan sättas upp och producera vatten, precis när behovet behövs. Golfanläggningen belastar då inte den kommunala reningsanläggningen för dricksvatten.

bottom of page