top of page

Global Vattenbrist

Vatten täcker 70 % av vår planet, men sötvatten är otroligt sällsynt. Endast 3 % av världens vatten är sötvatten, och två tredjedelar av det, är undangömt i frusna glaciärer eller på annat sätt otillgängligt för vår användning. Många av de vattensystem som håller ekosystemen blomstrande, och föder en växande mänsklig befolkning, har blivit stressade. Floder, sjöar och akviferer har torkat ut, eller blivit för förorenade för att kunna användas. Mer än hälften av världens våtmarker har försvunnit. Jordbruket förbrukar mer vatten än någon annan källa och slösar mycket vatten på grund av ineffektivitet. Klimatförändringarna förändrar väder- och vattenmönster runt om i världen, vilket orsakar brist och torka i vissa områden och översvämningar i andra.

Globalt vattenproblem
Vatten av dålig kvalitet
Smutsigt dricksvatten

Globala Mål

Europeiska unionen har satt en 2030-agenda för hållbar utveckling och har gett en ny impuls till globala ansträngningar för att uppnå hållbar utveckling, inklusive uppsatta mål för hållbar utveckling (SDG). Eurostat som är Europeiska unionens statistikkontor har tillhandahållit statistiken nedan för SDG6.

 

SDG6 - Sustainable Development Mål 6 är: "Säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla."

  • Under de senaste 300 åren har över 85 % av planetens våtmarker gått förlorade.

  • För minst 3 miljarder människor är kvaliteten på vattnet de är beroende av, okänt, på grund av bristande övervakning.

  • Över 733 miljoner människor bor i länder med höga eller kritiska nivåer av vattenstress (2019)

  • Endast en fjärdedel av de rapporterande länderna har >90 % av sina gränsöverskridande vatten som omfattas av operativa arrangemang (2020)

Med nuvarande kurs, 2030:

  • 1,6 miljarder människor kommer att sakna säkert hanterat dricksvatten

  • 2,8 miljarder människor kommer att sakna säkert skött sanitet

  • 1,9 miljarder människor kommer att sakna hygienfaciliteter


Att uppfylla målen för dricksvatten, sanitet och hygien till 2030 kräver fyra gånger ökning av framstegstakten.

Global Vattenbrist Filippinerna

Filippinerna

Ett typiskt exempel på svårigheter i ett tropiskt land, att tillhandahålla rent drickbart vatten, lyfts fram nedan i en kort sammanfattning av Filippinerna.

Filippinerna som ligger i Stilla havet har 7 100 öar och invånarna är utspridda på över 2 000 av dem. Enligt Världshälsoorganisationen har 1 av 10 människor i Filippinerna fortfarande inte tillgång till förbättrade vattenkällor och 7 miljoner människor konsumerar och använder fortfarande vatten från osäkra och ohållbara källor.

Under åren har vattenkvaliteten i Filippinerna försämrats, främst i tätbefolkade områden och regioner med industri- och jordbruksverksamhet.

Filippinernas regering rapporterade att endast 36 procent av dess floder klassificeras som offentliga vattenkällor, och endast 42 procent av dess grundvatten är fritt från föroreningar.

Många filippiner är beroende av att köpa sitt vatten från kommersiella källor som kan stå för en hög andel av den genomsnittliga filippinarens månadslön.

Allvarlig torka inträffar i Filippinerna varje år (El Niño) som gör att vattenkällor torkar ut i vissa provinser eftersom de upplever tuffa torrperioder från mars till juni.

Filippinerna lider av årliga naturkatastrofer som tyfoner, våldsamma stormar, vulkanutbrott, jordbävningar, översvämningar och jordskred som gör att tillgången till befintlig vattenförsörjning utplånas under dessa naturkatastrofer.

Djupa brunnar har tidigare byggts för att ge tillgång till grundvatten men överutvinning eller överdriven pumpning kan göra att saltvatten rör sig mot grundvattenutvinningen som förorenar sötvattnet. Detta är ett problem med de 2000 bebodda öarna i Filippinerna. Dessutom kan överutvinning av grundvatten sänka grundvattenytan. Under 2015 förbjöd National Resources Board (NWRB) strängt grundvattenutvinning i många delar av landet och har stängt av många djupa brunnar.

Oktober 2022 fick invånare i förorterna till Metro Manila, med en befolkning på mer än 15 miljoner, begränsad tillgång till hushållsvatten.

Filippinernas stränder
Filippinernas vattenbrist
Filippinernas vulkanföroreningar
Smutsigt dricksvatten
bottom of page