top of page

Omvänd Osmos

Det finns en mängd olika lösningar och teknologier tillgängliga för vattenrening. Avdunstning, filtrering, vattenklorering, destillation och solrening är några exempel. På Aqua-Veritas koncentrerar vi oss på omvänd osmos, eftersom vi tror att detta är en av de bästa och billigaste metoderna. Omvänd osmos hjälper även till att behålla nödvändiga mineraler och näringsämnen i vattnet.

Historien om Omvänd Osmos

Omvänd Osmos upptäcktes först i Frankrike 1748 av Jean Antoine Nollet.

1748

Det upptäcktes senare att membran med särskilt högt flöde och låg saltpassage kunde tillverkas genom gränsytepolymerisation av m-fenylendiamin och trimesoylklorid. I slutet av 1970-talet var Omvänd Osmos en etablerad och beprövad teknik och använd i stor skala världen över.

1970's

Omvänd Osmos används för avsaltning, rening av bruksvatten, rening och återanvändning av avloppsvatten och processvatten. Det används av många branscher idag, som energi, mat och dryck, hälsovård, kemi och petrokemisk, kommunalt vatten- och avloppsrening.

2020's

Historien om omvänd osmos

1950's

Men det var inte förrän på 1950-talet som färskvatten producerades från havsvatten vid University of Florida. Dessa försök var dock inte kommersiellt gångbart.

2001

Över 15 000 avsaltningsanläggningar var igång eller planerades för, runt om i världen.

Omvänd Osmos idag

Omvänd osmos används ofta för avsaltning. Ofta behövs inga kemikalier för att behandla råvattnet, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ till andra reningstekniker. Dessutom erbjuder Aqua-Veritas automatisering av omvänd osmos, en låg underhålls- och driftkostnad samt med en hög effektivitet i dricksvattenproduktionen.

Omvänd osmosprocess

Processen:

Omvänd osmos - tar bort föroreningar från ofiltrerat vatten, genom att använda tryck för att tvinga vattnet genom ett semipermeabelt membran som blockerar föroreningar men tillåter endast vattenmolekyler att passera igenom. Vatten rinner från den mer koncentrerade sidan (saltvatten) av membranet och genom omvänd osmos till den mindre koncentrerade sidan (färskt vatten) för att ge rent dricksvatten.
 
Fördelar med att använda omvänd osmos: 
•    Framställning av dricksvatten.
•    Kan skalas upp till nästan obegränsad storlek.
•    En mängd olika vattenkällor kan användas.
•    Tekniken tar bort organiska och oorganiska föroreningar.
•    Minimal kemikalieanvändning.
•    Låg drift-, och underhållskostnad.

Framtida marknad för Omvänd Osmos

Den ökande medvetenheten om dessa fördelar förväntas underblåsa tillväxten av membran marknaden för omvänd osmos under prognosperioden.
Marknaden för endast omvänd osmos-membran förväntas nå 7,09 miljarder USD 2030.
Enligt rapporten från FN förväntas omfattningen av investeringar i vattensäkerhet att öka i en exponentiell takt under de kommande åren. Globala uppskattningar har sträckt sig från 6,7 miljarder USD år 2030 till cirka 22,6 miljarder USD år 2050. Marknaden för omvänd osmos-membran i Asien-Stillahavsområdet stod för den största intäktsandelen 2021 och förväntas registrera en snabbare intäkts-CAGR under prognosperioden, vilket kan hänföras till ökad medvetenhet om rent dricksvatten, stränga statliga regler för utsläpp av avloppsvatten och ökande efterfrågan på färskvatten från industrier.

Förvandla returvattnet till en användbar resurs

En Aqua-Veritasanläggning som producerar 1 000 m³ dricksvatten/dag, från ett havsvatten med hög salthalt (Atlanten, Stilla havet etc.) producerar också, under normala förhållanden, mellan 1 500 till 2 000 m³/dag en avfallsprodukt som kallas saltlake. För närvarande pumpas en mycket hög andel av denna högkoncentrerade saltlösning tillbaka i havet över hela världen, vilket kan bli kostsamt och måste hanteras för att skydda ekosystemen. Avsaltningsindustrin utvecklar nya processer för att omvandla denna saltlösning till användbara kemikalier som natriumhydroxid och saltsyra som kan användas i många industriella processer.
En aspekt av saltlösningen som Aqua-Veritas för närvarande undersöker är att återanvända saltet från saltlaken eftersom detta kommer att minska behovet av att pumpa tillbaka den koncentrerade saltlösningen i havet. Saltet kan raffineras för en mängd olika användningsområden. Allt från mänsklig konsumtion, gödningsmedel, tvålproduktion och många andra användningsområden inom tillverknings- och kemisk industri.
Många länder har en enorm brist på salt, exempelvis Filippinerna. Filipinerna importerar till cirka 96 % av sitt salt och har en strandlinje på 36 000 km. Aqua-Veritas containeriserade avsaltningsanläggning kan inte bara ge rent dricksvatten, utan också framställa en enorm mängd salt och därmed minska behovet av dyr saltimport.
Som ett exempel: Om en Aqua-Veritasanläggning driftsätts i Filippinerna och använder havsvatten som inkommande källa, kan den anläggningen producera mellan 90 och 120 ton havssalt per dag. Det kan utvinnas genom avdunstning av avfallsprodukten.

bottom of page